Skip to main content

Molasses EKSTRAKT enzimska pogača

Molasses EKSTRAKT enzimska pogača

Enzimska pogača EKSTRAKT  za prihranu pčela sa dodatkom tinkture (tinktura žalfije, rtanjskog čaja…) Sastav ovog proizvoda:Invertovani šećer: >70%Šećer: <30%HMF: <40 ppmAminokiseline (Arginin, Lizin, Treonin, Valin, Histidin, Fenilalanin, Leucin, Izoleucin, Metionin, Triptofan)Minerali (Kalcijum, Fosfor, Natrijum, Gvožđe, Cink, Mangan, Selen, Magnezijum) Tinktura žalfije, rtanjskog čaja…

Molasses HERBAL enzimska pogača

Molasses HERBAL enzimska    pogača

Enzimska pogača HERBAL u sastavu ima lekovito bilje (list kоprivе, divlја nаnа, mајkinа dušicа, bеli pеlin, vrаnilоvа trаvа, žаlfiја, mаtičnjаk, rtаnjski čај,hајdučkа trаvа, mаslаčаk…). Sastav ovog proizvoda:Invertovani šećer: >70%Šećer: <30%HMF: <40 ppmAminokiseline (Arginin, Lizin, Treonin, Valin, Histidin, Fenilalanin, Leucin, Izoleucin, Metionin, Triptofan)Minerali (Kalcijum, Fosfor, Natrijum, Gvožđe, Cink, Mangan, Selen, Magnezijum) List kоprivе, divlја nаnа, mајkinа dušicа, […]

Molasses VITAMIN B enzimska pogača

Molasses VITAMIN B enzimska pogača

Enzimska pogača VITAMIN B je proizvod koji služi kao dopuna hrane u zimskom periodu kada matica kreće sa prvim leglom. Pogača je obogaćena aminokiselinama, mineralima, kompleksom vitamina B, u sebi sadrži vrlo nizak procenat HMF-a (poštujući visoke standarde), i izrađena je isključivo od invertaze i šećera od šećerne repe. Sastav ovog proizvoda: Invertovani šećer: >70% Šećer: […]

Molasses STANDARD enzimska pogača

Molasses STANDARD enzimska pogača

Enzimska pogača STANDARD je proizvod koji služi kao dopuna hrane u zimskom periodu dok pčele miruju. Pogača je obogaćena aminokiselinama, mineralima, u sebi sadrži vrlo nizak procenat HMF-a (poštujući visoke standarde), i izrađena je isključivo od invertaze i šećera od šećerne repe. Sastav ovog proizvoda: Invertovani šećer: >70% Šećer: <30% HMF: <40 ppm Aminokiseline (Arginin, Lizin, […]

Molasses STANDARD

Molasses STANDARD

Molasses STANDARD je proizvod koji služi za prihranu pčela kao dodatak hrane u rano proleće ili kasnu jesen pred zazimljavanjem pčelinjeg društva. Ovaj proizvod je obogaćen Aminokiselinama i mineralima. Sastav ovog proizvoda: Glukoza Fruktoza Saharoza do 20% Aminokiseline (Arginin, Lizin, Treonin, Valin, Histidin, Fenilalanin, Leucin, Izoleucin) Minerali (Kalcijum, Fosfor, Natrijum, Gvožđe, Cink, Mangan, Selen).

Molasses STIMULANS

Molasses STIMULANS

Molasses STIMULANS je proizvod koji služi za stimulativnu prihranu pčela koji omogućava brži razvoj pčelinjeg društva i koristi se maksimum 15 dana. Ovaj proizvod je obogaćen aminokiselinama, mineralima i sredstvima za stimulaciju. Sastav ovog proizvoda: Glukoza Fruktoza Saharoza do 20% Aminokiseline (Arginin, Lizin, Treonin, Valin, Histidin, Fenilalanin, Leucin, Izoleucin) Minerali (Kalcijum, Fosfor, Natrijum, Gvožđe, Cink, Mangan, […]